M Holding International Inc Ltd. SRL povestea de succes continuă Energie, Economie şi Ecologie împreună pentru o planetă mai curată!

M Holding International Inc Ltd. SRL povestea de succes continuă Energie, Economie şi Ecologie împreună pentru o planetă mai curată!

Rămânem credincioşi motto-ului nostru şi continuăm zi de zi să învăţăm, să ne punem la curent cu cele mai noi trenduri din branşă, având urechea aproape de doleanţele clienţilor şi partenerilor noştri, păstrând inima deschisă către „Mama Gaia“, fără de care nu există supravieţuire pentru specia noastră umană pe această planetă.

Înfiinţată în 1996, la Sibiu, cu capital românesc şi străin, M Holding International Inc Ltd. SRL, cu sediul în str. Metalurgiştilor nr. 3, şi-a stabilit direcţia de dezvoltare spre tehnologii specializate în producerea de energie termică şi electrică din resurse regenerabile, cu punctul de greutate situat în protecţia mediului şi dezvoltare durabilă. Împreună cu grupul de interes „green-energy-group.ro“, al cărui lider este şi din care fac parte societăţi locate în Comunitatea Europeană, atât cu sediul în România, dar şi în Germania, Italia sau Elveţia, lucrăm la proiecte cu diferite grade de complexitate – atât proiecte mari, cât şi mijlocii sau mici. Dintre parteneri enumerăm Wagner & Co. Solartechnik GmbH, REFUsol GmbH, ENERGETIK GmbH, DEGERenergy GmbH, SMA GmbH, CLINA GmbH, ROPATEC SRL, EUROLORD SRL, CALORIA SRL, ALUMIL ROM INDUSTRY SRL ş.a. În acest timp nivelul de exigenţă, calitate şi profesionalism a crescut în mod continuu prin avantajul pe care-l oferă interconexiunea între societăţi foarte diferite, dar toate situate în acelaşi domeniu de interese. Transferul de know-how se face fluid şi toţi partenerii găsesc posibilităţi de câştig şi dezvoltare, fiecare proiect fiind un unicat, pliindu-se perfect pe cerinţele şi posibilităţile beneficiarului. Astfel, oferim soluţii personalizate „la cheie“, cu înaltă calitate, fezabilitate şi sustenabilitate tehnologică şi economică. Toate societăţile afiliate grupului sunt certificate ISO 9001 managementul calităţii şi ISO 14001 management de mediu.

Instalații unice în România și mediul protejat

Odată cu inaugurarea noilor tronsoane ale autostrăzii A1, în decembrie 2013, a mai apărut o noutate, până acum unică pe autostrăzile din România. Energia electrică pentru alimentarea sistemului ITS al autostrăzii este generată de instalaţii fotovoltaice (montate pe stâlpi în dreptul fiecărei staţii SOS), care produc această energie local, decentralizat din resursa regenerabilă cea mai la îndemână, energia solară. Aceste instalaţii unice în România sunt concepute, proiectate, dezvoltate şi puse în funcţiune exclusiv de către societatea noastră, care activează de cca. 7 ani de zile în calitate de EPC (Engineering Procurement Construction), în domeniul energiilor regenerabile. Astfel, M Holding International Inc Ltd. SRL a deschis pentru prima dată în România drumul către protecţia mediului chiar şi pe autostrăzi. Având în vedere eminenta necesitate pentru protecţia mediului, societatea noastră contribuie în acest sens în mod activ la îndeplinirea programului „20-20-20“ al Uniunii Europene.

Parcul fotovoltaic Bididia și centrală solar foto-voltaică de ultimă generaţie

În clasa proiectelor mari se situează parcul fotovoltaic Bididia, care se construieşte pe o suprafaţă de cca. 10,689 hectare şi are o putere instalată de 7,22 MWp. Energia generată şi evacuată în Reţeaua Energetică Naţională este de cca. 9.010 MWh anual. Studiile de Prefezabilitate şi Fezabilitate, precum şi Proiectul Tehnic au fost predate beneficiarului la sfârşitul lui august 2013. Între timp s-a obţinut dreptul de folosinţă al terenului (concesionat pe 49 ani), Autorizaţia de Construire, ATR-ul, lucrându-se în continuare la strategia de finanţare şi licenţa de producător de energie electrică din resurse regenerabile. Programul investiţiei prevede începerea lucrărilor de construire la începutul primăverii anului 2014.
Tot în anul 2013 a fost finalizată/înfiinţată o centrală solar foto-voltaică [CEF] de ultimă generaţie, cu evacuare putere în Reţeaua Energetică Naţională şi stocare parţială a energiei produse în acumulatori (pentru consumul de noapte şi perioadele cu penurie de electricitate din reţea), cu puterea instalată de 7,95 kWp, pentru consumul propriu. Producţia de energie electrică anuală este de cca. 9 MWh, fiind suficientă pentru consumul energetic integral al imobilului pe care sunt montate panourile fotovoltaice şi în plus pentru încă două apartamente învecinate.
Pentru investiţiile care nu dispun de electrificare, construim instalaţii hibride insulare, care acoperă integral consumul de energie electrică şi termică al locaţiei. Astfel am proiectat şi pus în funcţiune o instalaţie hibridă pentru producerea de energie termică: panouri solare termice secondate de o centrală cu gazeificare pe combustibil lemnos, iar pentru producerea de electricitate: câmp de panouri fotovoltaice 6 kWp, centrală eoliană cu turbină verticală 5 kW, generator pe combustibil lichid cu pornire automată/remote la locaţia cabana „La Cristian“, situată în localitatea Horezu – „Vârful lui Roman“. Bineînţeles, nu lipsesc din portofoliul nostru: pompe de căldură, cogenerare şi trigenerare de înaltă performanţă, biomasă şi biocombustibili, filtrare micronică de înaltă performanţă şi alte tehnologii neconvenţionale.
Pentru a informa publicul interesat cum funcţionează aceste tehnologii „pe viu”, la sediul societăţii din Sibiu avem în funcţiune de 5 ani de zile o centrală termo-solară pentru apă caldă menajeră şi aport la încălzire care suplineşte 45% din consumul termic anual al societăţii. Aceasta face parte dintr-un proiect hibrid ecoenergetic complex, care va avea în faza finală: o „centrală fotovoltaică” de 100kW cu evacuare putere în REN, aşezată pe halele societăţii, deasupra unui „acoperiş verde”, o „microcentrală eoliană” pentru mediul urban, o „pompă de căldură geotermală”, un „cogenerator de înaltă performanţă” pe biogaz/gaz metan şi un „tracker solar”. Această instalaţie integrată hibridă se află în faza de avizare şi va fi pusă în viaţă pe faze de construire cu aport financiar propriu.

© M Holding International Inc Ltd. SRL
Str. Metalurgiştilor nr. 3
550137 Sibiu
tel. 0269-218342; fax 0369-819871
mobil: 0722-522999
mhi@m-holding.com
info@green-energy-group.ro
www.m-holding.com
www.green-energy-group.ro

Scrie-ne!
Cu ce vă putem ajuta?
Cu ce vă putem ajuta?