Marquardt – Cursuri extracurriculare pentru studenţi organizate în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie

Marquardt – Cursuri extracurriculare pentru studenţi organizate în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie

Deceniile de experienţă fac din Marquardt o companie a viitorului.
Căutăm mereu oameni care să ne ajute să remodelăm viitorul.

La iniţiativa companiei Marquardt Schaltsysteme S.C.S., în cadrul Facultăţii de Inginerie se desfăşoară, încă de anul trecut, o serie de cursuri extracurriculare, care vizează studenţii din anul III de studiu, din cadrul specializărilor Calculatoare, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronică Aplicată, Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Inginerie Economică, Mecatronică şi Electromecanică.
La Facultatea de Inginerie, studenţi ambiţioşi, dornici de a se implica în dezvoltarea lor personală, se bucură de oportunităţile pe care Marquardt le oferă. Prin sprijinul acordat, compania încurajează o colaborare strânsă şi pe termen lung cu mediul universitar sibian, astfel încât, după finalizarea studiilor, cunoştintele tehnice dobândite să poată fi aplicate cu succes în industria automotive.
În momentul de faţă sunt în derulare cursuri pe parcursul întregului an universitar. În perioada 24 octombrie 2013 – 29 mai 2014 este susţinut cursul intitulat „Prelucrarea prin injecţie a maselor plastice”. Marquardt vine în întâmpinarea studenţilor şi cu un curs intitulat „Fundamentals in Automotive Embedded Systems”, desfăşurat în perioada 7 noiembrie 2013 – 15 mai 2014. Acestea sunt completate de cursuri în domeniul calităţii, susţinute de traineri chiar din cadrul companiei organizatoare.
Marquardt încurajează excelenţa, aşadar, la finalul acestor cursuri, în urma unei testări, studenţii cu cele mai bune rezultate obţinute sunt premiaţi de către companie cu echipamente electronice de ultimă generaţie. Înmânarea premiilor se desfăşoară în cadrul unei festivităţi, cu participarea profesorilor responsabili de curs, cât şi în prezenţa reprezentanţilor Marquardt.
La Marquardt au loc, în mod periodic, vizite ale studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie, unde li se oferă posibilitatea de a interacţiona cu mediul profesional. Angajamentul companiei în pregătirea viitorilor specialişti este notabil, perceput atât la nivelul pieţei muncii, cât şi de toţi cei implicaţi în acest proces. Construieşte-ţi viitorul, acţio­nând în prezent!

Marquardt Schaltsysteme S.C.S.
Str. Munchen Nr. 2, Sibiu
Tel.: 0269/505323; Fax: 0269/501.706
E-mail: bianca.buta@marquardt-ro.com

Scrie-ne!
Cu ce vă putem ajuta?
Cu ce vă putem ajuta?