Mico Legnami: „Rădăcinile noastre sunt în lemn

Mico Legnami: „Rădăcinile noastre sunt în lemn

Lemnul de cea mai bună calitate, din esenţe autohtone şi exotice, prelucrate cu echipamente moderne, pleacă zilnic de la firma Mico Legnami din Miercurea Sibiului. Compania cu capital integral italian a reuşit în ultimii 11 ani să demonstreze că exploatarea lemnului românesc poate fi o afacere profitabilă, arătând în acelaşi timp respect faţă de natură.

 

Mico Legnami= face parte din grupul CORA DOMENICO & FIGLI SPA, societate din nordul Italiei, din zona Tavernelle di Altavilla – Vicenza. Grupul CORA are peste optzeci de ani de prezenţă prestigioasă pe piaţa lemnului, fiind un etalon în domeniu în Italia şi Europa. La Cora s-a dezvoltat, în decursul timpului, cultura lemnului, numele Cora fiind, de fapt, sinonim cu lemnul. Firmade la Miercurea Sibiului este una dintre cele trei fabrici de producţie ale grupului, alături de cele din Bosnia şi Gabon. Lemnul prelucrat aici, iniţial mergea la export în totalitate. Din 2003 s-au făcut investiţii majore, firma Mico Legnami reuşind cu forţe proprii să achiziţioneze spaţii pentru depozitarea buşteanului, să construiască depozite pentru cheresteaua verde şi uscată, să monteze uscătoare, să schimbe linia tehnologică de debitare a buşteanului – totul pentru creşterea calităţiiproduselor.
Exportatori în Africa, Asia şi Europa
Mico Legnami exportă produse atât prin intermediul grupului Cora, cât şi direct, în trei continente: Africa, Asia, Europa. Cu un serviciu comercial propriu a reuşit să atragă tot mai mulţi clienţi pe piaţa internă, astfel că în 2012 a ajuns la o balanţă de clienţi interni şi externi de 50%. ,,Credem
că lemnul colectat de noi din toată România trebuie să meargă şi către români, în produsele finite ale partenerilor noştri”, explică politica firmei Minerva Giurgiu, director general.

Respectul pentru lemn
Mico Legnami are un motto elocvent, care ,,Ne obligă să respectăm şi să prelucrăm lemnul la cele mai înalte standarde de calitate şi cu respect pentru pădurile ţării. Se ştie foarte bine că pădurile au o vârstă şi că, după o anumită vârstă, trebuie tăiate. Un arbore, după ce a ajuns la maturitate, începe să regreseze, se degradează biologic. Pădurea se igienizează, se taie la un moment dat. Şi de ce să ajungă lemn de foc când poate
fi prelucrat cu măiestrie pentru a obţine mobilă şi alte produse din el? Este totuşi, foarte important ca toţi factorii din această industrie să dorească să exploateze pădurea cu răspundere. Este nevoie de planuri de durată medie şi lungă pentru ca defrişările în masă să nu afecteze grav fondurile forestiere. Vrem să credem că fenomenul tăierilor abuzive va fi stopat. Altfel, riscăm să rămânem fără obiectul muncii”, explică Minerva Giurgiu, director general.

Omul sfinţeşte locul
Acum, la Miercurea Sibiului, după un deceniu de activitate, funcţionează o modernă fabrică de cherestea: Mico Legnami. Acest lucru a fost posibil
cu implicarea multor factori, dar cel mai important a fost cel uman. Putem spune că succesul societăţii se datorează ,,adevăratului patrimoniu”
al unei societăţi: o echipă de oameni devotaţi, motivaţi, competenţi, care s-au adaptat din mers schimbărilor şi cerinţelor europene de calitate.
,,Avem la Miercurea un colectiv tânăr, sudat sufleteşte şi profesional. O parte dintre noi au fost aici de la începuturi, din 2001”, remarcă Minerva Giurgiu.

Produse Mico Legnami:
Cherestea din foioase europene: tei, frasin, nuc, cireş şi paltin.
Cherestea de diferite esenţe exotice din: Africa: Ayous, Bahia, Frake, Framire, Mutenie, Doussie, Padouk, Dibetou, Iroko, Sapele, Sipo, Okoume;
America: Douglas, Hemlock, Cerejeira, Marupa, Tauari Indonezia: Seraya (Meranti), Teak indonezian.
Elemente de lemn stratificat din Meranti, Okoume, Sapele

MICOLEGNAMI.pdf - Adobe Reader_2

Scrie-ne!
Cu ce vă putem ajuta?
Cu ce vă putem ajuta?