Şcoala din Ticera Monument refuncţionalizat în Muzeul ASTRA – Produs în Sibiu

Şcoala din Ticera Monument refuncţionalizat în Muzeul ASTRA – Produs în Sibiu

Încă de la începuturi, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA (sau Muzeul Tehnicii Populare, cum a fost denumit până în anul 1990), și-a asumat, pe lângă misiunea de salvator și conservator al patrimoniului cultural material din spaţiul românesc, și pe aceea de perpetuare a trăirilor românești esenţiale, a tradiţiilor care dăinuiau, în satele românești, din vremuri imemoriale, și ale căror semnificaţii se pierdeau în negura timpului. Redând viaţă monumentelor, prin intermediul manifestărilor culturale specifice satului, instituţia și-a asumat, încă de la înfiinţare, rolul de muzeu viu. Transferul unei şcoli se impunea pentru mesajul puternic al acestei instituţii şi pentru crearea unui liant între diversele programe culturale, dar – mai ales – între istoriile mici ale comunităţilor locale și istoria mare a civilizaţiei românești tradiţionale.

muzeu

În urma unor cercetări de teren, efectuate în perioada 2009-2011, a fost identificată o școală din lemn, datând de peste un secol, într-un sat părăsit din judeţul Hunedoara.
Satul Ticera, aparţinând în prezent comunei Bulzeștii de Sus, era odinioară o comunitate bine închegată, în stilul inconfundabil al crângurilor din Munţii Apuseni, în care oamenii își organizau viaţa folosind la maxim resursele naturale: lemnul oferit de pădure, piatra oferită de munte, fructele din livezi sau legumele și cerealele din grădinile mutătoare specifice zonei. Fiecare coamă de munte găzduia una sau mai multe case, pe lângă care erau amenajate, de regulă, șuri, grădini de vară, fântâni sau coteţe.
În anii 1970-1980 satul era locuit din ce în ce mai puţin, iar în perioada 1990-2000 a fost abandonat în totalitate. Așa cum se întâmplă în astfel de situaţii, casele și anexele neîngrijite s-au deteriorat și au început să se prăbușească, multe obiecte au fost furate, foarte puţine case fiind salvate prin strămutare.
După 2010 mai puteau fi văzute mai puţin de 20 de case, multe dintre ele degradate sau parţial prăbușite, cu ușile sparte și cu încăperile goale. Din școală dispăruse tot mobilierul, erau distruse aproape în totalitate ușile și ferestrele, căzuse tavanul… Situată oarecum singuratic pe un vârf de deal, școala din Ticera păstra urmele a mai bine de un secol de existenţă a comunităţii.
La începutul secolului a XX-lea, școala avea o singură încăpere, construită din lemn în tehnici locale, de către meșteri din sat care își exersaseră aceeași măiestrie la ridicarea caselor și șurilor.
Mobilierul era realizat în totalitate din lemn. În perioada comunistă, înmulţindu-se numărul copiilor, dar apărând și nevoile specifice ale propagandei politice și ale programului culturalizării satelor, școala a a fost extinsă, prin adăugarea unei a doua săli, legată de prima cu ajutorul unui spaţiu intermediar, cancelaria. În faţa cancelariei, într-o încăpere special săpată sub școală, a fost creat și un spaţiu de pedepsire a copiilor neascultători. Implicarea școlii în comunitate a devenit și mai importantă, pe lângă funcţia educativă adăugându-se aceea de culturalizare a maselor, a propagandei de stat, dar și aceea de găzduire a unor evenimente din lumea satului, precum nunţile sau botezurile. Școala din Ticera a devenit, astfel, și cămin cultural, și spaţiu de ședinţe și întâlniri oficiale, iar un fragment din corpul nou al clădirii păstra încă, în 2012, inscripţia RPR.
Liant și centru al comunităţii, școala a funcţionat, în satul românesc, ca un reper important de identitate și ca un puternic pol de rezistenţă. Păstrând o parte din funcţiile pe care le avea în lumea satului – excluzând-o din start pe cea de propagandă, desigur – Şcoala din Ticera își va asuma rolul de liant și în cadrul Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA. Spaţiu de legătură între muzeu și comunitate, școala va pune în valoare, prin activităţi educaţionale specifice, meșteșuguri, obiceiuri, tradiţii aparţinând diverselor comunităţi reprezentate în Dumbrava Sibiului. Misiunea de muzeu-școală pe care și-o asumă Muzeul ASTRA va fi, prin intermediul Școlii din Ticera, mai ușor de înţeles, peisajul cultural al acestui mare sat de sinteză devenind, astfel, foarte bine definit sub toate aspectele sale esenţiale.
Vă invităm la vernisajul Școlii din Ticera luni, 22 septembrie, de la ora 11.00, în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului!

Ovidiu Baron,
Director Departament Marketing, turism, educaţie muzeală
Complexul Naţional Muzeal ASTRA

CONTACT: Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Piaţa Mică nr. 11, tel. 0269218195, fax 269202411, office@muzeulastra.ro; www.muzeulastra.ro; www.muzeulastra.com

Scrie-ne!
Cu ce vă putem ajuta?
Cu ce vă putem ajuta?